Xem thông tin chi tiết tại: https://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/quyen-loi-tieu-dung/mien-so-tu-than-tich-ngan-nam-den-san-pham-ocop-a296560.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

096.676.1971